Наш дитячий садок

Комунальний заклад дошкільної  освіти

«КАЛИНКА»

                                                                                    

Кредо: « Педагогіка не наука, а мистецтво            

                Найвище і необхідніше з усіх мистецтв»

 

Науково -  методична проблема дошкільного закладу:

«Педагогічні стратегії вдосконалення еколого – естетичного

виховання дітей дошкільного віку»

 

Пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу:

·         Впровадження новітніх технологій для створення оптимальних умов для реалізації особистісного потенціалу кожного вихованця.

·         Формування творчого, активно – пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу, живої та неживої природи;

·         Зміцнення психічного та фізичного здоров’я дошкільників засобами здоров’язберігаючих  технологій.

 

Характеристика навчально – виховного процесу.

Для вирішення завдань дошкільної освіти в практику роботи педагогічного колективу впроваджуються основи інноваційних технологій , які розширюють можливість всебічного розвитку дитини, як особистості:

·         Теорія розвитку винахідницьких завдань ТРВЗ (за Г. Альтшуллером)

·         Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв.

·         Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Автор – Шульга Л.

·         Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям. Автор – Ткаченко Т.

·         Використання мультимедійних технологій. 

 

 

  

 

Вся робота проводиться  згідно річного плану, який включає в себе нетрадиційні методи і форми роботи, взаємозв’язки двох ланок дошкільної освіти та початкової школи, тісний контакт дошкільного закладу та сім’ї. Велику увагу колектив приділяє створенню сучасного інтер’єру дошкільного закладу, який відповідає естетичним та віковим вимогам дошкільнят.   

 

Кожен малюк прагне до творчості і руху. Вона приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наш дитячий садок винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і рости здоровим. Для цього в дитячому садку організована гурткова робота  . Заняття в гуртках дозволяють дитині розкритися, а батькам побачити весь спектр її  справжніх можливостей і сферу майбутніх інтересів!Для організації гурткової роботи створені всі необхідні умови, предметно-розвиваюче середовище, розроблені програми і навчально-тематичні плани.