Методична робота

                                                                   

 

                                           

 

                                                План

                   методичної роботи на 2017 - 2018 навчальний рік

 

№ п/п

                                           НАЗВА ЗАХОДУ                                                                    

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
1. Семінар: "Вплив трудової діяльності дошкільників на формування духовном- моральних якостей особистості дитини" вереень

вихователь 

Рудь О.А.

2. Семінар - практикум  "Формування у дітей уявлень про соціальну значимість труда дорослих в процесіознайомлення з професіями людей" жовтень

вихователь

Посунько І.М.

3. Майстер - клас "Квілінг, як один з видів художньої праці, який сприяє розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку " жовтень

вихователь

Турій Л.В.

4. Конкурс для педагогів "Світ довкілля" жовтень  
4. Ділова гра "Педагогічний ринг з проблеми:  "Основні складові трудової діяльності дошкільників" листопад

вихователь

Щипотіна І.В.

5. Тематична година спілкування:  "Сучасний погляд на організацію трудової діяльність дошкільників" листопад

вихователь 

Міхеєва О.В.

6. Семінар: "Провідна роль творчих ігор у особистісному розвитку дошкільників" грудень

вихователі

Мерцалова Л.Р.

  Педрада №2 "Трудове виховання дітей дошкільного  віку як педагогічна проблема сучасності" листопад  
7. Майстер - клас: "Методика організації сюжетно - рольової гри в самостійній діяльності дітей дошкільного віку" січень

вихователь

Шевченко О.В.

10 Семінар - практикум: "Режисерські ігри дошкільників: зміст, значення, вікові особливості , організація і педагогічна підтримка" січень

вихователь

Турій Л.В.

11. Засідання круглого столу   "Гра - ефективний засіб виховання самостійності дітей дошкільного віку" січень

вихователь

Мамай Т.М.

 

12. Майстер - клас: "Створення медіатеки електроних дидактичних ігор в ДНЗ - крок у майбутнє" березень

вихователь

Комаровська О.В.

13. Банк ідей  "Коректурні таблиці як засібстимулювання креативності дітей" березень

вихователь

Горецька Є.Г.

14. Засідання круглого столу "Інформаційні технології в ДНЗ. Використання мультиплікаційних і розвивальних фільмів у роботі з дітьми дошкільного віку" квітень

вихователь 

Горецька О.А.

15. Синтез думок" Термінологічне поле дошкільної дидактики : дизайн, сценарій чи все - таки конспект заняття?" квітень

вихователь

Сторчило Н.А.

 

16. Педрада№3 "Використання здоров язберігаючих технологій цілеспрямованого формування ціннісного ставлення дітей до здоро я та здорового способу життяі" лютий

вихователь- методист

Пищаль І.В.

17. Семінар - практикум  "Пізнавати світ розумом і серцем" спадщина В.Сухомлинського" березень

вихователь- методист

Пищаль І.В.

 

 

     

                                                    

 

                                                                   

 

План роботи ініціативної групи по роботі над проблемою "Формування інформативно - комунікативної компетентності, як одна з форм підвищення якості освіти"

Сучасна епоха це реформування освіти, відносин до діяльності педагога освітнього закладу, формування нових педагогічних ідей, нового типу мислення, нового погляду на самого себе.
             Освіта, у тому числі і дошкільна, з кожним роком виходить на більш високий технологічний рівень. Роль вихователя – методиста  полягає в реалізації освітніх запитів педагогів, підвищенні рівня їх професійної компетентності, в тому числі у використанні мультимедійних технологій.
            Таким чином, сучасний педагог дошкільного закладу повинен уміти грамотно застосовувати у своїй професійній діяльності мультимедійні технології, використовуючи весь спектр можливостей, що надається комп'ютерною технікою....Читати далі

           

 

                                                                                     "Інтерактивні форми роботи з педагогами"

На сучасному етапі розвитку системи освіти все більше уваги приділяється професійному розвитку й освіті дорослої людини. У сфері управління будь – якою організацією дана проблема є найбільш актуальною. Управлінець в зв’язку зі своїми функціями повинен бути не лише керівником, але і наставником в організації, володіти самими різними формами професійного навчання своїх співробітників. Тільки тоді ми можемо говорити про ефективне управління та розвиток колективу організації, особливо, коли дана організація здійснює педагогічну діяльність.

       Перед вихователем методистом дошкільного закладу стає питання -  як зробити , щоб кожен педагог став  активним, зацікавленим учасником роботи різноманітних форм професійних об’єднань ?   Як позбутися від пасивності окремих педагогів ?  Як перевести їх від репродуктивної діяльності до пошукової? ...   Читати далі

 

 

Використання мультимедійних проектів в сучасному закладі


Мультимедійні технології поки не знайшли широкого застосування в дошкільній освіті, хоча вони мають переваги перед традиційним заняттям. Мультимедіа припускає одночасне використання різних форм представлення інформації: аудіо-, відеозображення, анімацію тексту. Таким чином, впливаючи і через слуховий, і через зоровий канал, мультимедіа створює умови для отримання і засвоєння інформації.

 У нашому дошкільному закладі  мультимедійні технології застосуються у вигляді слайд-фільмів і презентацій.  Більшість вихователів закладу достатньо володіють знанням щоб  створювати фільм або презентацію, враховуючи особливості своїх вихованців, цілі і завдання, поставлені на конкретному занятті. Такі комп'ютерні продукти, як правило, викликають інтерес у дітей за рахунок реалістичності і динамічності зображення, використання анімації....Читати далі