Тиждень безпеки життєдіяльності в КДНЗ Калинка (2017-2018н.р.)

Щоб почуватися безпечно у довкіллі, дитина дошкільного віку має набути певний багаж знань і вмінь. Вона має не лише самостійно вирізняти основні небезпечні чинники і керуватися правилами безпечної поведінки, а й відповідно діяти за потреби .

З 11.12. – 15.12.2017р. в КДНЗ « Калинка» був проведений тиждень знань основ безпеки життєдіяльності у зимовий період . Мета проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності – комплексне розв’язання питань забезпечення безпечних умов навчання, виховання і праці учасників освітнього процесу та активізація діяльності дошкільного навчального закладу з безпеки життєдіяльності.  Одним із провідних завдань – навчити дітей і дорослих цінувати власне та чуже життя та здоров’я, впевнено почуватися у будь – яких ситуаціях і приходити на допомогу іншим.

Протягом тижня робота здійснювалась за такими напрямами:

Робота з дітьми;

Робота з педагогами;

Робота з батьками вихованців.

       Під час проведення Тижня з дітьми  гнучко поєднувався  зміст занять з безпеки життєдіяльності зі змістом освітніх ліній Базового компоненту:  «Дитина в природному довкіллі» «Особистість дитини», « Дитина в соціумі», «Дитина і культура» відповідно до віку дітей.  Протягом тижня використовувались  різні форми освітньої роботи з метою формування у дітей  правила поведінки під час ожеледиці; правила поведінки на водоймах вкритих кригою; правила поведінки під час переохолодження та обмороження;  правила  ігор на зимовому майданчику; тощо…

       Для результативності будь – якого освітнього заходу, а особливо такого, як «Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності», важливою є педагогічна рефлексія. Підбиваючи підсумки, та проаналізувавши  всю роботу яка проводилась протягом тематичного тижня, завідувач  КДНЗ «Калинка» Тєльнова Л.М. зауважила що  в дошкільному закладі педагоги відповідально відносяться до організації безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.