Правила прийому

 

               

                                                                      
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади

 

     На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 18.07.2012  № 514-р "Про затвердження плану заходів з впровадження ініциативи "Відкритий Уряд", рішенням колегії Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 р. "Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти", наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 25.10.2012 р. № 877/0/212-12 "Про запровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів області" та з метою впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних інформаційно - комунікаційних технологій, створення єдиної інформаційної бази дошкільних навчальних закладів області, прозорості процесу влаштування дітей дошкільного віку до дитячих закладів.  

 

     З 01.12.2012 р. розпочати електронну реєстрацію дітей дошкільного віку до ДНЗ міста.

 

Шановіні батьки!

 

    Ви маєте можливість зареєструвати Вашу дитину до дошкільного навчального закладу через мережу інтернет.  

 

Для подачі заявки на реєстрацію Вам необхідно зареєструватися на сайті. Для цього Вам необхідно вийти на портал Дніпропетровського освітнього центру за посиланням:

 

http://dp.isuo.org/authorities/preschools-list/id/60

 

     Далі на закладці "Список ДНЗ" Ви можете переглянути інформацію про всі дошкільні навчальні заклади Вашого регіону. Для цього. в полі "Населений пункт", виберіть свій населений пункт, розгортаючи дерево адміністративного устрою. В кінці списку Вам будуть представлені всі дитячі садки обраного населеного пункту із зазначенням даних про кількість місць в кожному закладі та інформації про заявки про зарахування в ці навчальні заклади. Натиснувши кнопку Докладніше" напроти ДНЗ, Ви зможете переглянути всю інформацію про цей навчальний заклад та подати на цій же сторінці заявку на зарахування Вашої дитини в цей навчальний заклад, натиснувши "Подати заявку на вступ". На цій же сторінці Ви можете переглянути інформацію про навчальний заклад на порталі Інформаційної системи управління освітою, натиснувши на "Інформація про ДНЗ на порталі ІСУО". На закладці "Черга" Ви зможете переглянути інформацію про чергу на зарахування дітей в цей навчальний заклад.

 

    Після цього, натісніть "Реєстрація" у правому верхньому куті сторінки. Введіть логін та пароль, під яким Ви будете заходити на сайт (логін та пароль Ви обираєте самостійно), обов'язково вкажіть адрес Вашої електронної пошти, на яку будуть приходити повідомлення. Підтвердивши дозвіл на обробку персональних даних, натисніть кнопку "Зареєструватися". Після успішної реєстрації Ви побачите повідомлення "Дякуємо за реєстрацію, тепер Ви можете додати заявку". 

 

    Перейдіть на закладку "Мої заявки". На даній закладці Ви можете подати нову заявку та спостерігати за статусом вже поданої заявки (заявок). Щоб додати нову заявку, натисніть кнопку "Нова заявка". Далі необхідно ввести інформацію про дитину, заповнивши відповідні поля. Поля, що виділені напівжирним написанням, обов'язкові для заповнення. Внесіть прізвище, ім'я та по-батькові дитини, вкажіть дату народження дитини. В полі "Населений пункт" необхідно вибрати свій населений пункт розгортаючи дерево адміністративного устрою. Після вибору населеного пункту, в полі "ДНЗ" Вам будуть представлені всі дитячі садки обраного населеного пункту для вибору бажаного. Далі, необхідно вказати бажаний рік зарахування дитини до дитячого навчального закладу. Вкажіть місце народження, адресу реєстрації та адресу проживання дитини. Обов'язково необхідно вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини. Ці дані необхідні для перевірки унікальності введених даних (для унеможливлення реєстрації в електронній черзі двох або більше осіб під одними й тими ж персональними даними. Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заявки Вам необхідно вказати достовірну інформацію.

 

     Для підтвердження інформації, зазначеної в заявці, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звенутися до відділу освіти з орігіналами документів (паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прікріпити до заявки скановані копії вищевказаних документів. Щоб прикріпити до заяви скановані документи, натисніть на кнопку "Виберіть файл" навпроти відповідних полів та виберіть відповідний файл на Вашому комп'ютері. Якщо Ваша дитина перебуває на диспанцерному обліку, виберіть "Так" навпроти поля "Диспанцерний облік" та вкажіть напрям обліку. Якщо Ваша дитина має право на пільги при зарахуванні до дошкільного навчального закладу, поставте "Так" у відповідному полі та вкажіть необхідні дані про документ, що підтверджує право на пільги.

 

     Якщо заповнена Вами форма заявки за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заявку буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заявці, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заявки в електроному вигляді.

 

    Далі, необхідно внести дані про одного з батьків дитини або її офіційних представників. В полі "Тип" необхідно вибрати зі списку чиї дані Ви будете вносити (мати, батька або опікуна). Далі, внесіть прізвище, ім'я та по-батькові, вкажіть адресу реєстрації та адресу проживання заявника. Вкажіть паспортні дані у відповідних полях.  В полі "Телефон" вкажіть контактний номер телефону, за яким з Вами можна буде зв'язатися стосовно зарахування Вашої дитини до ДНЗ. В полі "e-mail", відповідно, вкажіть свою електронну пошту.

 

    При необхідності Ви можете вказати контактні дані ще одного представника дитини. Для цього, натисніть кнопку "Додати представника дитини" та внесіть відповідну інформацію.

 

     Після внесення всіх необхідних даних, натисніть кнопку "Відправити". Ви повинні побачити повідомлення про те, що заявка додана. Тепер, на закладці "Мої заявки" Ви можете стежити за статусом своїх заявок та за перебігом електронної черги.

 

 

 

 

       ПРАВИЛА

   прийняття дітей

       до комунального дошкільного навчального закладу «Калинка»

 

 

      1. Ці Правила складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, та Статуту .

2. До КДНЗ «Калинка» (далі — дошкільний заклад) приймаються діти віком від 1 року 6 місяців  до 6 років.

      3. Прийняття дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Зарахування дитини до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Вони також мають пред’явити:

 

·         медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·         довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·         свідоцтво про народження дитини;

·         направлення з міського відділу освіти

·         документ для встановлення батьківської плати (за потреби).

4. Під час прийняття дитини до дошкільного закладу керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом , Правилами внутрішнього розпорядку , іншими документами, що регламентують діяльність дошкільного закладу.

 

 

                                                                                                                          ПРАВИЛА для  батьків

 

1. Загальні положення

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в КДНЗ «Калинка»  (далі — навчальний заклад).

Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 

 

                 2. Права батьків

2.1. Батьки мають право:

·          обирати і бути обраними до органів самоврядування навчального закладу;

·          звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·          брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

·          відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·         захищати законні інтереси своїх дітей.

 

3. Обов’язки батьків

3.1. Батьки зобов’язані:

·          виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·          постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

·          поважати гідність дитини;

·          виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, народних традицій та звичаїв;

·          своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в навчальному закладі;

·          своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·          стежити за станом здоров’я дитини.