Засідання круглого столу "Впевненний старт - крок у шкільне життя"

 

24 січні відбулося засідання круглого столу «ПРОГРАМА «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» - крок до школи»  


 

Вихователь - методист Трифонова О.В. на початку засідання наголосила, що у  зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 року № 2442 – УІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку.

          Тому і розроблена Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка доповнює та конкретизує зміст Базової програми «Я у Світі» з питання підготовки дітей до школи. Відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних  і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків  на  особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства,  незамінному засобі розвитку дітей.  Цим зумовлена структура програми.

Ознайомила з основним програмовим змістом, який  упорядковано за розділами:

  • «Фізичний розвиток»,
  • «Пізнавальний розвиток»,
  • «Мовленнєвий розвиток»,
  • «Художньо-естетичний розвиток»,
  • «Ігрова діяльність».
  • «Трудова діяльність»

 

       Ведуча зауважила, що   у кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

         Завдання дошкільних закладів у контексті цієї програми – це забезпечити всебічну підготовку дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі і до життя в суспільстві.

Дана  Програма  рекомендована  для всіх, хто здійснює  освітню  діяльність дітей  старшого дошкільного віку. При  цьому, педагоги  вільні у  прояві  творчого підходу  до  вибору  методів і прийомів проведення  освітньої  діяльності

Програма своєчасна, сучасна, доступна як педагогам, так і батькам.

    переваги Програми «Впевнений старт» полягають у:

- чіткості структури;

- конкретності освітніх завдань з кожного розділу, їх узгодженість з вимогами Державної Базової програми «Я у Світі» як основної;

- визнання пріоритетності гри як провідної діяльності дошкільника;

- наявності порад для батьків щодо розвитку дітей;

- виокремлення орієнтовної тематики занять з образотворчості, додаткових до Базової програми переліків творів живопису та музичного репертуару;

- визначення у додатках орієнтовних форм освітньої роботи з дітьми  до всіх блоків програми;

- введено розділ «Підготовка руки дитини до письма»;

- можливості змістовного наповнення освітньої роботи з дітьми при здобутті ними дошкільної освіти через різні інші форми.

 

Під час за сідання Трифонова Ольга Вікторівна розкрила показники розвитку дитини на передодні її вступу до школи з логіко – математичного, мовленнєвого та художньо – естетичного розвитку.

 

 

   Вихователь старшої групи Посунько Іна Миколаївна ознайомила педагогів з комплексом методичної літератури, зошитів, посібників з мовленнєвого , пізнавального, художньо - естетичного розвитку. Зауважила що всі вони  містять рекомендації, практичний матеріал  щодо організації навчальної діяльності , виховних заходів, ігрової діяльності для дітей старшого дошкільного віку. Матеріали посібників повною мірою відповідають вимогам програми розвитку дітей "Впевнений старт". 

 

В кінці засідання ведуча відмітила: "Програма «Впевнений старт» для дітей 5-річного віку достатньо складна. Всі ті завдання, які раніше стояли у підготовчій групі ми повинні опанувати з дітьми старшої групи. Але сучасні діти – це теж не ті діти, що були 10 років тому. Вони швидко все запам’ятовують, опановують комп’ютери, їм потрібно увесь час щось нове і цікаве, інакше і слухати не будуть вихователя, бо більшість із них гіперактивні, непосидючі. Тому Програма «Впевнений старт» і розрахована на сучасних дітей, які можуть засвоїти набагато більше знань.

 

У Програмі «Впевнений старт» вперше сім’ю визнано основною соціальною інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою компетенцією.  Тому тільки спільні зусилля дошкільного закладу, сім’ї та школи приведуть до бажаного результату – якісної підготовки до шкільного життя і зроблять перехід до шкільного навчання безболісним і успішним для дитини.