Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.

Особливе місце в житті дитини займає гра. В процесі гри дитина живе, діє, як оточуючі його дорослі , герої улюблених казок. У грі він може бути лікарем, льотчиком, вихователем - ким захоче. І це доставляє йому величезну радість.
 

Дидактична гра - гра пізнавальна, спрямована на розширення, поглиблення, систематизацію уявлень дітей про навколишній світ, виховання пізнавальних інтересів, розвиток пізнавальних здібностей. Вона являє собою багатопланове, складне педагогічне явище. Вона є і ігровим методом навчання дітей дошкільного віку, і формою навчання, та самостійної ігрової діяльності, засобом всебічного виховання особистості дитини. Основу дидактичної гри складає органічний взаємозв'язок діяльності і цікавого засвоєння знань.

Дидактична гра як ігровий метод навчання розглядається в двох видах: ігри-заняття та дидактичні ігри. У першому випадку провідна роль належить вихователю, який для підвищення у дітей інтересу до заняття використовує різноманітні ігрові прийоми, створює ігрову ситуацію, вносить елементи змагання. Використання різноманітних компонентів ігрової діяльності поєднується з питаннями, вказівками, поясненнями, показом. За допомогою ігор-занять вихователь не тільки передає певні знання, формує уявлення, а й вчить дітей грати.

  Основою для ігор дітей служать сформульовані уявлення про побудову ігрового сюжету, про різноманітні ігрові  дії з предметами. Важливо, щоб потім були створені умови для перенесення цих знань і уявлень в самостійні, творчі ігри, питома вага яких повинна бути в житті дитини незмірно більшою, ніж навчання грі. Ігри-заняття тому відносяться до прямого навчання дітей з використанням різноманітних ігрових прийомів. Дидактична гра використовується при навчанні дітей математики, рідної мови, ознайомлення з природою та навколишнім світом, у розвитку сенсорної культури.

 

 

Дидактична гра як форма навчання дітей містить два начала: навчальний (пізнавальне) і ігрове (цікаве). Вихователь одночасно є і вчителем, і учасником гри. Він вчить і грає, а діти граючись, вчаться.

Дидактична гра, на жаль, рідше використовується при навчанні дітей старшого дошкільного віку. Якщо на заняттях розширюються і поглиблюються знання про навколишній світ, то в дидактичній грі (в іграх-заняттях, власне дидактичних іграх) дітям пропонуються завдання у вигляді загадок, пропозицій, питань. Навчання та ігрова діяльність як форма навчання в дитячому садку спрямована на розвиток у дітей довільної уваги, спостережливості, запам'ятовування, порівняння, первинних форм аналітико - синтетичної діяльності, діяльності уяви, розвиток допитливості та пізнавальних інтересів. Виховна та розвиваюча цінність навчання в ігровій формі полягає в змісті і спрямованості його на вирішення завдань морального виховання - виховання позитивного ставлення дітей до явищ навколишнього життя, до праці, взаємин людей, виховання поваги в сім'ї, до старших. Зміст пізнавальної діяльності в поєднанні з ігровою сприяє і естетичному вихованню, формуванню естетичного сприйняття і ставлення до явищ соціального життя і природи, до предметів побуту і творів мистецтв.