ВУЗ ШАГ

"Стежинками здоров'я"

«Стежинками здоров’я»

 

(формування  основ культури здоров’я та здоровязбережувальної компетентності дітей старшого віку)

 

 

Найбільша цінність людини – це здоров’я. З давніх-давен  відоме гасло: «Твоє здоров’я – в твоїх руках». Але для того, щоб навчитися берегти здоров’я , треба багато знати про самих себе , про стан свого організму.

Це питання вивчає наука валеологія . Вона висвітлює  всі фактори, що впливають на здоров’я: біологічні, екологічні, соціальні та етнічні .

 Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я - це не лише відсутність хвороб чи фізичних вад, але й стан повного фізичного, психічного і соціального задоволення. Здоров’я тісно пов’язане з поняттям «норма», або таким станом організму, відхилення від якого є хворобою. Медицина вважає нормою середньомісячні показники стану здорової людини Поняття  норми змінюється з розвитком і досягненнями медичної та біологічної наук. Якщо відхилення від норми не загрожує працездатності та не позначається на самопочутті людини, її відносять до категорії  «практично здорова людина». Але це не означає, що в такої людини немає прихованих хвороб .

Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей та дорослих громадян України – одна з актуальних проблем нашого суспільства. Розбудова держави , її подальший розвиток прямо залежить від здоров’я населення, від збільшення кількості здорових, міцних, сильних тілом і духом людей.

У дошкільному віці слід закладати фундамент знань про основи здоров’я, прищеплювати гігієнічні навички і вміння.

 

Мета та завдання програми:

 

Мета:   

формування  у дітей основ культури здоров’я та здоров’язбережувальної компетентності. Виховання творчої, соціально-адаптованої, компетентної, фізично, психічно, духовно здорової  особистості.

 

Завдання: 

-         забезпечення охорони життя і зміцнення здоров’я

-         формування у дітей уявлення  про будову тіла, призначення та дію органів;

-         виховання навичок громадської та особистої гігієни

-         формування уявлень про ознаки здоров’я і хвороби та шляхи запобігання їй;

-         культивування бажання до загартовування вдома та в д/з;

-         підвищення рівня опірності дитячого організму до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища;

-         пояснення закономірності вікових змін в організмі, його розвитку, впливу різних чинників на тривалість та якість життя;

-         формування навичок життєдіяльності за природними ритмами та основ культури поведінки;

-         ознайомлення з помічниками та друзями здоров’я – природними і соціальними чинниками, які допомагають, а які можуть і зашкодити здоров’ю та життю.

-         формування позитивних емоцій, почуттів;

-         ознайомлення зі значенням здорового способу життя та формування поведінкових реакцій, спрямованих на безпечне поводження у навколишньому.

 

                         План роботи гуртка на 2017 – 2018 навчальний рік

 

№   з/р

                                                               Тема

Кількість годин

Дата проведення

 

1.

 

Знайомство дітей з гуртком. Діагностика.

 

1

 

вересень

 

2.

 

«Тіло людини»

 

2

 

жовтень

 

3.

 

«Будова та функції шкіри»

 

2,5

 

листопад

 

4.

 

«Наші руки»

 

2

 

грудень

 

5.

 

«Орган зору – очі»

 

2

 

січень

 

6.

 

«Орган слуху – вухо»

 

2

 

лютий

 

7.

 

«Ніс, органи дихання»

 

2

 

березень

 

8.

 

«Зуби, рот»

 

2

 

квітень

 

9.

 

«Наше здоров’я в наших руках»

 

2

 

травень