ВУЗ ШАГ

Предметно - розвиваюче середовище

 

    

                                          Структура   розвивального  середовища  

                                         комунального закладу  дошкільної освіти   

                                                                    «Калинка»     

 

 

                     
 

 

     В наш час спостерігається підвищений інтерес до оновлення  предметно – розвиваючого середовища   в дошкільних навчальних закладах,  неодмінною умовою якого  є опора на особистісно  -  зорієнтовану модель взаємодій  між учасниками освітнього процесу. Створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального предметно  - ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти.  Напрямок діяльності та розвиток дитини багато в чому залежить від нас, дорослих - від того, як влаштована предметно-просторова організація їхнього життя, з яких іграшок і дидактичних посібників вона складається, який їхній розвиваючий потенціал і навіть від того, як вони розташовані. Все, що оточує дитину, формує її психіку, є джерелом його знань і соціального досвіду. Тому, саме ми, дорослі, беремо на себе відповідальність створити такі умови, які сприяли б найбільш повної реалізації розвитку дітей по всім психофізіологічним параметрам, тобто організації предметно-просторового середовища. 

 

        Розвиваюче  середовище - це система матеріальних об'єктів діяльності дитини, яке в свою чергу моделює зміст духовного і фізичного розвитку дитини. Предметне середовище виконує відповідну функцію - воно спонукає до гри, формує уяву.  Таким чином, розвиток дитини залежить від того, як його виховують, як організовано виховання, де, в якому оточенні він росте.               

Оновлювати  розвивальне середовище згідно з сучасними вимогами ми почали вісім років тому. Раніше в нашому садочку обладнання групового приміщення повторювало обладнання шкільної класної кімнати, особливо в старших групах, де чітко виділена  навчальна  та ігрова  зона, яка займала простір по периметру ковдри. Всі інші зони розташовувались біля вільних стінових пройомів, або на підвісних поличках  та стелажах.  Сьогодні  ж предметно-ігрове середовище груп дитячого закладу організована таким чином, щоб кожна дитина мала можливість займатися улюбленою справою, воно націлене на те щоб  забезпечити максимальний психологічний комфорт для кожної дитини, створити можливості для реалізації його права на вільний вибір виду діяльності, ступеня участі в ній, способів її здійснення та взаємодії з оточуючими. У той же час таке предметне середовище дозволяє нашим вихователям вирішувати конкретні освітні завдання, залучаючи дітей до процесу пізнання і засвоєння навичок і вмінь, розвиваючи їх допитливість, творчість, комунікативні здібності. Педагоги прагнуть так організувати життя у групі, щоб діти могли гнучко, варіативно використовувати простір.

               Вплив предметно-розвиваючого середовища на розвиток і освіту дошкільника в дитячому саду багатогранний. Тому особливу  увагу при організації середовища педагоги  приділяли віковим особливостям  кожної групи.   В ранньому віці діти сприймають світ за його яскравістю та звучністю, відповідно до цього середовище в цих групах особливо яскраве та гучне.  Характерним для молодшого віку, є те що діти починають знаходити взаємозв’язок  між  « Я особистість»  і всім що мене оточує, тому організований   ігровий простір в молодших групах  максимально сприяє орієнтовано – пізнавальній діяльності малюків.  В середньому віці діти починають надавати  перевагу сюжетно – рольовим іграм. Вони активно використовують предмети замінники, символи , які дозволяють вийти за рамки реальної предметної дії. Ця особливість відіграє важливу роль в інтелектуальному розвитку дитини, отже зони для сюжетно – рольових ігор насичені предметами – замінниками. В старших групах особливе місце у предметно – ігровому середовище відводиться дидактичним,розвивальним матеріалам, які використовуються цілеспрямовано та спонукають до роздумів.  

 

 

Організовуючи сучасне предметно – розвивальне середовище ми керувались такими принципами:  

1. Принцип дистанції позиції при взаємодії орієнтований на організацію  простору для спілкування дорослого з дитиною («очі в очі») . Використання різновисоких меблів (гірки, подіуми, куточки).  

 

2. Принцип активності - це можливість спільної участі дорослого з дитиною у   створенні навколишнього середовища :     

 • використання великих модульних наборів,    
 • центрів піску і води,      
 • використання стін.        

 

 3. Принцип стабільності - динамічності орієнтований на створення умов для    зміни відповідно до смаку, настрою і можливостей. Ігрові кімнати для   дітей кожної вікової групи - це зона стабільності:    

 • використання збірно-розбірної меблів,    
 •  іграшкових меблів,      
 • ємностей для зберігання іграшок,   
 •  іграшки .                                               

 

4. Принцип комплексування і гнучкого зонування - реалізує можливість побудови непересічних сфер активності і дозволяє дітям займатися одночасно різними видами діяльності, не заважаючи один одному:    

 • ігрові та тематичні зони, що охоплюють всі інтереси дитини,   
 • місце відпочинку,   
 • місце усамітнення.  

 

5. Принцип поєднання звичних і неординарних елементів - естетична організація середовища:

 • використання великих яскравих іграшок,    
 • елементів образного декору.

 

6. Принцип «статевих і вікових» відмінностей, реалізує можливість для дівчаток і хлопчиків проявляти свої схильності відповідно до прийнятих в нашому суспільстві нормами :      

 • створення спеціалізованих ігрових зон.                      

 

7. Принцип свободи досягнення дитиною свого права на гру реалізується у виборі:       

 • теми,      
 • сюжету,      
 • необхідних іграшок;
 • місця;
 • часу.        

 

8. Предметно - просторова середовище має орієнтуватися на зону «найближчого розвитку»:     

 •  включати в себе предмети та матеріали відомі дітям,           
 • предмети і матеріали, якими діти опановуватимуть з допомогою дорослого,       
 • зовсім незнайомі предмети та матеріали.