ВУЗ ШАГ

"Хореографія для сучасних малюків"

Протягом не одного десятка років педагоги використовують рух як засіб музичного розвитку дітей дошкільного віку. У прогресивних педагогічних системах музичного виховання руху завжди приділялося особливе місце, так як музиканти визнавали за ним можливість не тільки вдосконалювати тіло, але й розвивати духовний світ людини.
         

 Щоб розвинути у дітей почуття ритму, виразність руху, фантазію і уяву, в нашому закладі  проводяться заняття гуртка «Хореографія  для сучасних малюків», так як різного характеру танці, музичні ігри, рухові танцювальні вправи і комплекси допомагають дитині зрозуміти зміст музики, освоїти її непросту мову.

Під час  заняття танцями ми розвиваємо у дошкільнят почуття ритму, музичний слух, культуру руху, гнучкість, пластику, зміцнюємо  дихальну, м'язову і серцево-судинну систему дитячого організму, тим самим сприяючи здоровому способу життя дошкільників. Крім цього йде розвиток дитячого танцювального творчості.
          

Так як дошкільнята ще дуже малі і не можуть витримати великих фізичних навантажень, заняття  тривають по 20-25 хвилин.

 

 

Заняття  гуртка  «ХОРЕОГРАФІЯ  ДЛЯ СУЧАСНИХ МАЛЮКІВ»  включають в себе:
 

Ритмічні вправи.  Одна з найважливіших умов правильного виконання танцю - здатність сприйняти його ритм і вчасно в нього включитися. Як правило діти по природі дуже чуйно вловлюють ритм, вони його прекрасно відчувають, але далеко не завжди можуть передати його рухами. Наші вправи розвивають у дитини почуття ритму, вміння рухатися під музику.

 
Вправи для  розминки .  Для того, щоб гарно танцювати потрібно спочатку навчитися володіти своїм тілом і знати його можливості. За допомогою спеціальних розминок вправ дитина навчається розігрівати м'язи і готується до більш складних танцювальним вправам. Також він вчиться тримати правильну поставу.


Вправи на пластику і фантазію    розвинуть уяву дитини і навчать його імпровізувати під музику. Спостерігаючи з дитиною за рослинами, тваринами, птахами, рибами, ми запам'ятовуємо їх руху, повторюючи під музику.

Гімнастика. У гімнастичній частини заняття вирішується кілька завдань: силова підготовка, розвиток витривалості, вправи на розслаблення м'язової системи, постановка дихання.

Аеробіка.  Вправи, спрямовані на освоєння ходьби і бігу, розвивають орієнтування в просторі, вміння реагувати на сигнал викладача.

Хореографічні вправи.  На заняттях будуть вивчені найпростіші танцювальні елементи і композиції. Діти навчаться працювати у взаємодії один з одним, розуміти і відчувати партнера.

У музичних іграх  діти створюють певний образ і передають в русі різноманітні почуття. Ігри створюють на занятті атмосферу радості, бадьорості і задоволення. В іграх діти легко засвоюють і вдосконалюють багато здібності і життєво необхідні навички.

Танцювальні заняття принесуть користь і задоволення дитині!

 

 

П Л А Н  Г У Р Т К О В О Ї    Р О Б О Т И

 

« Хореографія для сучасних малюків»

 

Мета: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під  впливом цінностей хореографічного мистецтва,

           сформувати елементарні основи хореографічної культури, працювати над набуттям  дитиною системи

           танцювальних навичок, а також творчих умінь, успішного їх застосування, засвоєнням елементарної техніки

          танцювальних рухів і танців. Спрямовувати роботу на розвиток  ритмічності й емоційної виразності танцювальних  

          рухів, відчуття характеру музики, засобів музичної виразності, форми музичного твору і відтворення їх у рухах і

          вправах. Виховувати бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати рухи, вигадувати і

          застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих  ситуаціях.

 

Гурток   «Хореографія для сучасних малюків » покликаний розв'язувати такі головні завдання:

 

а) рухатися відповідно до характеру, темпом, динамічними відтінками музичного твору, зрозумілого дітям по своєму змісту.

 

б) рухатися у відповідності з будовою музичного твору: розрізняти вступ до музики і вміти використовувати його, як сигнал до руху: дізнаватися музичні частини і фрази: починати і закінчувати рух точно відповідно до музикою.

 

в) відчувати і виділяти сильні частки тактів: на слух визначати музичні розміри 2/4 і 3/4.

 

г) розрізняти динамічність, нескладні ритмічні малюнки, вміти виконувати їх рух - плесканням, кроками, бігом, стрибками.

 

д) впізнавати високі і низькі регістри і реагувати рухами на перехід з одного регістра в інший.

 

е) легко, правильно і виразно рухатися.

 

 

 

 

Тема, підтема

  Програмові  завдання

Термін виконання

Таємниці Терпсіхори

1.

Хореографічна абетка

- навчати дошкільників емоційно – усвідомлено сприймати, переживати і виконувати більш координовані рухи, танцювальні комбінації екзерсису і музично – рухові забави як посильні тренувально – виховні вправи класичної системи танцю

 

 

вересень

 

Дитяча образно – ігрова веселка

2.

Кольори веселки

-Вчити дітей виконувати образно – ігрові, виражальні, асоціативні, дієві рухи

-Розвивати у контексті дитячих хороводів і сюжетних танців на основі хореографії українського та інших народів, бальної та сучасної

 

 

вересень

 

 

Українські музично – хореографічні традиції

3.

Скарбниці українських традиційних рухів

-Залучати дітей до українських хореографічних традицій через сприймання найрізнома-нітнішої народної музики і творів українських композито-рів.

-Навчання виконання традиційних українських рухів , хороводів, танців репродук-тивно – продуктивної спрямованості, з уставленими та імпровізаційними елемен-тами

 

 

жовтень

4.

Дитяче українське традиційне танцювальне виконавство

-Вчити дітей орієнтуватися на пропозицію дорослого, за прикладом педагога, самостійно та з іншими дітьми виявляти танцювальну творчість.

-стимулювати дитячу творчість різними завданнями.

листопад

Танцювальні подорожі всесвітом

5.

Танцювальні рухи народів світу

- Залучати дітей до виконання основних танцювальних рухів і танців різних народів світу (Білоруського, Польського, Італійського, Російського)

грудень

Запрошення до балу  

6.

Етикет бального танцю

-Вчити дітей виконувати нескладні рухи із царини бальної хореографії,

-Навчити сприймати, розуміти, відтворювати бальний етикет

-розвивати вміння ввічливо поводитися в парі відповідно до своєї статі, шляхетно взаємодіяти у парі і колективі

 

січень

 

 

7.

Дитяче бальне виконавство і танцювальна творчість

-Ознайомити дітей з найпростішими композиціями бальних танців.

-Вчити чітко дотримуватися бального етикету, вишукано виконувати фігури танцю

-Розвивати навички варіювати елементами рухів, імпровізувати рухи, вигадувати нову фігуру, виявляти танцювальну творчість

лютий

Сучасне пластично – образне танцювання

8.

Сучасна пластика

-Вчити дітей сприймати і відтворювати класичну та сучасну музику, пісні в аудіо записі з педагогічно доцільним змістом.

-Формувати відчуття і ставлення до сучасних рухів як варіативних, багатофункціональних, легко змінювальних, індивідуально - інтерпретованих

 

 

березень

9.

Дитяче пластично – образне танцювання і творчість

-Вчити дітей засвоювати різноманітні танцювальні комбінації та композиції у класичних і сучасних ритмах і на основі сучасної пластики.

- Удосконалювати вміння варіювати елементи сучасних рухів, імпровізувати рухи, вигадувати нову фігуру.

квітень  - травень