" Веселий балаганчик"

 

 

   

 

 

      Театрально-ігрова діяльність має велике значення для всебічного виховання дітей: розвиває художній смак, творчі та декламаційні здібності, формує почуття колективізму, розвиває пам'ять.

                                                 

                        Театралізовані ігри включають:

 

 • дії дітей з ляльковими персонажами (сюжетними і образними іграшками), пальчиковими, бибао, площинними фігурами, ляльками маріонетками;
 • безпосередні дії за ролями;
 • літературну діяльність (проявляється у вигляді діалогів та монологів від особи персонажів літературних творів, з використанням слів автора);
 • образотворчу діяльність носить характер просторово - образотворчої, оформлювального: діти створюють мальовані або апплик5ативные декорації, костюми персонажів;
 • музичну - виконання знайомих пісень від особи персонажів, їх інсценування, приплясывание, наспівування і т.д.

  Робота по ознайомленню з театрально-ігровою діяльністю починається з молодшого дошкільного віку (розігрування з допомогою вихователя знайомих казок, народних пісень, потішок, невеликих цікавих сценок) і триває в середньому та старшому дошкільному віці (створення міні-етюдів, ігор-імітацій, елементи логоритміки, пальчикової і артикуляційної гімнастики, театральних постановок, міні-вистав). Все це є хорошим засобом підвищення емоційного тонусу малюків, розвитку їх товариськості, прагнення брати активну участь у спільних затії.

    Організація театралізованих ігор неодмінно пов'язана з роботою над виразністю мови. Педагог вчить дітей керувати силою голосу, тембр, темпом мовлення, відповідним персонажу, вчить звуконаслідування, чіткої дикції. Після розучування тексту вихователь починає працювати з дітьми над рухами; вчить їх за коштами руху передавати характер літературного героя (лисиця - хитра, ходить навшпиньки, в очі всім заглядає, крутить головою в різні боки, хоче всім сподобатися).

   Для театральних постановок і міні-вистав необхідні нескладні атрибути, елементи костюмів, декорації. Вони повинні відповідати вимогам охорони життя та здоров'я дітей. Виготовлення нескладних атрибутів здійснюється на заняттях З і у вільний час.

 

 

                                                                Дитина оволодіває вміннями й навичками:

 

У сприйманні театралізованого видовища:

 • розуміє зміст дійства вистави, театральний образ як живу акторську дію, використовує акторську техніку міміки, жестів, слова, пантоміми, музики, співу, танцю;
 • наслідує позитивних героїв, співчуває персонажам казки, порівнює вчинки негативних героїв, переносить оцінювання казкових історій в сферу «Я сам» і оцінює свої вчинки та вчинки товаришів;
 • підказує персонажам вистави як поводитися у скрутних ситуаціях, оцінює характер казкового героя (хитрий, добрий, злий, улесливий, довірливий, нерозумний).

 

В ігровій діяльності:

 • відображає характерні особливості образу театральних персонажів (особливості руху, супроводу руху мімікою, інтонацією жестом);
 • своєчасно включатися в колективну драматизацію твору;
 • самостійно влаштовувати ігри-драматизації, театралізовані ігри, ігри «Театр», розігрувати за ролями літературні твори, сюжети казок.

 

У сценічній діяльності:

 • брати активну участь у підготовці до театралізованих ігор;
 • творчо перевтілюватися в образи персонажів, розігруватися сюжети, виразно із гумором виконувати ролі;
 • вносити творчі фрагменти в гру за казкою;
 • брати участь у роботі драмгуртків;
 • виготовляти елементарні декорації, атрибути, костюми.

 

У процесі навчання дитина дізнається та усвідомлює:

 • про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській грі;
 • про різні види театру (пальчиковий,настільний, драматичний, театр іграшок, фланелеграф, театр бі –ба –бо, театр картинок), їх особливість та призначення;
 • про театралізовану термінологію;
 • колективний характер діє творення під час підготовки театральної вистави, важливість орієнтуватися на партнера з ігрової взаємодії;
 • змістовність, варіативність сюжетів, можливість їх зміни.

 

Форми організації театралізованої діяльності (статичні):

 • театралізація окремих епізодів казки;
 • драматизація казок;
 • показ настільного театру;
 • показ театру іграшок;
 • організація ігор-імітацій;
 • інсценування та читання за ролями віршів, написаних у діалогічній формі;
 • розігрування за ролями літературних творів;
 • оздоблення сюжетного ігрового поля;
 • сюжетоскладання;
 • розробка сценаріїв.

 

Форми організації театралізованої діяльності(ініціативні):

 • рядження;
 • інсценування віршиків, казок, самостійно та з однолітками;
 • сюжетно-рольові ігри за уривками казок;
 • сюжетоскладання;
 • ігрове поле.