Історія садочка " Калинка"

      Коли вся природа цвіла і буяла, вражала розмаїттям кольорів, в шахтарському місті Першотравенськ вперше гостинно відкрив свої двері дитячий садочок з романтично – патріотичною назвою «Калинка». А було це навесні 1979 року. Цей заклад  має свою історію створення, становлення, розвитку і зростання. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Калинка» побудований за типовим проектом у 1979 році, з проектною потужністю 220 дітей  ( 12 вікових груп: 4 групи - раннього віку, 8 – дошкільного віку).

        Протягом свого існування чимало зусиль доклав колектив дошкільного зак-ладу для створе-ння необхідних педагогічних, са-нітарних, есте-тичних умов для всебічного роз-витку, навчання та виховання дітей. 

       Чимало спе-ціалістів зали-шилися вірними «Калинці» протя-гом всього свого трудового життя. Їх імена золотими літерами вписані в історію нав-чального закладу. Серед визначних, досвідчених ве-теранів «Калинки» перша завідуюча Людмила Миколаївна Адодіна, яка успішно керувала закладом  протягом 22 років. Більш ніж 27 років пропрацювали в «Калинці» Людмила Романівна Мерцалова ,Ольга Іванівна Кондратенко, Ніна Антонівна Гіда, Любов Дмитрівна Чалова, Людмила Володимирівна  Верткова, Ганна Григорівна Івахова. Практично з дня відкриття закладу і до сьогодні успішно працюють Тетяна Анатоліївна  Саул і Наталія Володимирівна Черевань.

        З 2001 року в КДНЗ «Калинка»  працює творчий керівник Тєльнова Лариса Миколаївна . За час її керівництва  дитячий садок осучаснився: змінився дизайн групових приміщень; музичного та спортивного залів, оформлення батьківських віталень.

      Дитячий садок пишається не тільки досвідченими педа-гогами, які пропрацювали в дитячому садочку багато років, а й спеціалістами , які мають величезний творчий по-тенціал і прагнення стати кращими за своєю профе-сією.  Серед них  Бєлікова Наталія Миколаївна Тетяна Мико-лаївна Махно,  Тетяна Вікторівна Британ, Оксана Василівна Комаровська, Інна Миколаївна Посунько, Ірина Володимирівна Пищаль , Олена

Олександрівна  Шевченко  та ще багато інших.

      До 2006 року дитячий садок «Калинка» був на балансі шахти «Дніп-ровська» ОАО «Павлоград ву-гілля» передало дитячий садо-чок до кому-нальної влас-ності міста Пер-шотравенська.    

      На підготовку до передачі об’єднанням було виділено значні кошти в розмірі близько 300 тис. гривень. Ці кошти було спрямовано на придбання обладнання для кухонного блоку,  зроблений капітальний ремонт пральні, проведена заміна вікон та інше.

      В дошкільному навчальному закладі на даний період функціонує 11 груп, які відвідують 215  дітей. З них 3 групи – раннього віку, 6 груп – дошкільного віку, 2групи переобладнанні для перших класів ЗОСШ №4. Одна  група перебудована під спортивний комплекс: зала для занять, зала для тренажерів, кімната для зберігання спортивного інвентарю.  

Навчальна  відео – кімната, «світлиця» ( кімната народознавства).   

 

    ІСТОРІЯ     СУЧАСНІСТЬ   

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                        

                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/p

nbsp;nbsp;

nbsp;